دوشنبه پنجم فروردین ۱۳۸۷

بیشتر بدانید(حیواناتی که از چوب استفاده می کنند):

بسیاریی از حیوانات نیز مانند انسان ها از چوب به عنوان مصالح ساختمانی استفاده می کنند. سگ آبی با دندان های تیز جلویی خود، درختان را می اندازند و از آنها برای ساختن سدها و لانه های خود استفاده می کنند.

بسیاری از پرندگان، با شاخه هایی که از روی زمین، جمع می کنند، آشیانه می سازند. پرنده ی نر با شاخه های کوچک و علف ها آشیانه می سازد تا توجه جفتش را به طرف خود جلب کند.

نوشته شده توسط محمدحسن در 23:18 |  لینک ثابت   •